Msze Święte

Niedziela:
8:00, 10:00, 12:00, 18:00
Dni powszednie:
18:00
Święta poza niedzielą:
10:00, 18:00
 
Kancelaria Parafialna:
od 18:30 do 19:30
 

Małżeństwo

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa konkordatowego (tzn. małżeństwa kanonicznego wywierającego również skutki cywilno-prawne) :

Przy pierwszym spotkaniu w kancelarii (nie krócej niż 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa):
  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) akt chrztu obojga narzeczonych (w przypadku, gdy chrzest był poza parafią, w której ma zostać zawarte małżeństwo).
  2. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  3. Dowody osobiste narzeczonych.
Natomiast przy drugim spotkaniu w kancelarii (w tygodniu poprzedzającym dzień ślubu):
  1. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
  2. Ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.
  3. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.